Arkivo

Archive for the ‘EKHR’ Category

Announcing Bonege.com

jan 21, 2009 3 komentoj

This site has moved! Please go to the new site, bonege.com which has the current schedule for the Esperanto Club of Hampton Roads, all the previous posts, and will soon have many more pages and features, including a teaching podcast.

Tiu-ĉi retejo translogiĝis! Bonvolu iri al la novan retejon, bonege.com, kiu havas la aktualan dataron por La Esperanto Klubo de Hampton Roads, ĉiujn afiŝojn, kaj baldaŭ havos multe pli pagojn kaj elstaraĵojn, inkluzive de instruantan podkaston.

Advertisements
Kategorioj:EKHR

Current meeting schedule

jan 5, 2009 17 komentoj

January meeting schedule:

Januara kunvena dataro:

We meet on most Sunday evenings. Visit us on:
December 5th, 12th, 19th, and 26th at 7:00 pm at Fair Grounds Coffee,Fair Grounds is located just a block-and-a-half from the Naro Cinema, right at the corner of Colley Ave. and Baldwin Ave., in the heart of the Ghent neighborhood. See you there!The address is: 806 Baldwin Ave. Norfolk, VA

Ni kunvenas dimanĉe. Vizitu nin je: la 5a, 12a, 19a, kaj 26a, je 7:00 ptm ĉe la Kafejo FairGrounds.

Fair Grounds situas nur unu kaj duona domblokoj de la kinejo Naro, ĝuste ĉe la angulo de la avenuoj Colley kaj Baldwin, en la kor’ de la kvartalo Ghent. Ĝis baldaŭ!

La adreso estas: 806 Baldwin Ave. Norfolk, VA

Kategorioj:EKHR

Feliĉan Novjaron!

jan 5, 2009 1 komento

I apologize for the lack of posts the last few months. Yes, we’re still meeting, and it’s still  Sundays at 7:00 at FairGrounds (and we might be outgrowing it soon!) I also apologize for the delay in setting up the new site.  I’m working on it again, and it should be operational soon.  The URL will be bonege.com (with esperantosource.com as another domain name) but please don’t visit it until it’s ready.  I’ll let you know!

Mi pardonpetas por la manko de afiŝoj dum la lastaj monatoj. Jes, ni ankoraŭ kunvenas,  kaj ankoraŭ dimanĉe je 7:00  ĉe FairGrounds (kaj eble ni baldaŭ bezonos pli da spaco!) Ankaŭ, pardonpetas mi por la laborhalto pri la nova retejo. Sed mi relaboras pri tion, kaj baldaŭ ĝi funkcios. La retadreso estos bonege.com (kun esperantosource.com kiel alia adreso) sed bonvolu ne vizitu ĝin ĝis ĝi pretas. Mi vin informos!

Kategorioj:EKHR

Getting Closer!

sep 29, 2008 2 komentoj

The new site for The Esperanto Club of Hampton Roads will launch later this week. Unlike the present site, our club notes and schedules will be only a small part of the new site, which will mostly be structured as an “Esperanto source” for English speakers interested in the other international language.

La nova retejo por La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ekstaros ĉi-semajne. Malsimila al la nuna retejo, nia kluba notoj kaj dataroj nur estos malgranda parto de la nova retejo, kiu estos “Esperanta fonto” de informo por anglaparolantoj kiuj interesiĝas pri la alia internacia lingvo.

Kategorioj:EKHR

September 28th meeting location

sep 21, 2008 Komenti

On September 28, we will not be meeting at Fair Grounds. Instead we’ll be watching the first half of Gerda Malaperis at Jon’s place.  Visitors are welcome as always! The time will be 7pm, as usual, but the address will be: 930 Spotswood Ave, Apt D2, Norfolk.  See you there!

Je la 28a de Septembro, ni ne kunvenos ĉe la kafejo Fairgrounds. Anstataŭ, ni rigardos la unuan duonon de Gerda Malaperis ĉe Jon. Vizantoj ĉiam bonvenos!  La tempo esto je 7 ptm, kiel kutima, sed la adreso estos: 930 Spotswood Ave, Apt. D2, Norfolk. Ĝis la!

Kategorioj:EKHR Etikedoj:,

To Montreal! Montrealen!

jun 29, 2008 Komenti

It’s official–I’m going to Montreal in a couple of weeks for the 7th Pan-American Esperanto Convention (“TAKE 7” in Esperanto).  I’ve got my passport in hand, train ticket purchased, and lodgings reserved (very affordably!) at UQAM, the University of Quebec at Montreal. I’ve always enjoyed travel, and to say I’m greatly looking forward to this trip is an understatement!

Oficialas!  En du semajnoj, mi iros Montrealen por la 7a Tut-Amerika Esperanta Kongreso (TAKE 7).  Mi prete havas mian pasporton, mia trajnbileto estas pagita, kaj mia loĝigoj rezervitas malplikoste ĉe UQAM, la Universitato de Kebeko ĉe Montrealo. Mi ĉiam ĝuis vojaĝi, kaj oni ne povas troigi kiel mi antaĝuas ĉi-tiu vojaĝon!

Kategorioj:EKHR

Growing interest in Hampton Roads

sep 18, 2007 1 komento

More people in the area are expressing their interest in Esperanto. When I began studying Esperanto in earnest (just a couple of months ago), I was disappointed that there was no active group in the area. Well, that’s no longer the case. Our last meeting saw two new people present, one of whom was a fifth-grader who is strongly inspired by what Esperantists call “the internal idea” of the language–namely, the idea that if everyone learned this simple –but expressive and powerful–language as a common second language (not replacing anyone’s native languages), misunderstandings and strife throughout the world could be greatly reduced through better communication.

Because of this internal idea, Esperanto has grown a large culture of people who hope for international understanding and peace. Of course, not all Esperantists are nice people, but most of us are! Check us out!

Pli homoj cxi tie esprimas ilian intereson Esperantan. Kiam mi komencis studi Esperanton serioze (ĵus du monatoj antaŭe), Mi desapontiĝis ke ne estis aktiva grupo en la area. Nu, tio ne plu estas la kazo. Ĉe nia lasta kunveno, du pli personoj alvenis, unu el kiuj estis kvin-gradano kiu inspiriĝis per “la interna ideo” de la lingvo–la ideo ke se ĉiuj lernis tiun simplan–sed esprimpovan kaj fortan–lingvon por komuna dua lingvo (ne anstataŭas ies denaskaj lingvoj), la pliboniĝa interkomunikado povus ege malpliigi miskomprenadojn kaj luktojn tra la mondo.

Ĉar de tiu interna ideo, Esperanto kreskigis grandan kulturon da homoj kiuj esperas internacian interkomprenadon kaj pacon. Klare, ne tute Esperantistoj estas agrabla, sed la plejparto da ni estas! Venu kaj vidu!

Kategorioj:EKHR